Cal é a función dun soporte técnico informático? ​

19/08/2021

¿Cuál es la función de un soporte técnico informático? ​

Na actualidade é evidente que o mundo está a sufrir unha gran transformación dixital, non só nas empresas, tamén nos fogares e en definitiva en toda a sociedade. E xunto con este aumento da presenza dixital na vida das persoas aumenta tamén a presenza de incidencias cos aparellos electrónicos conectados á rede, nos últimos anos aumentaron os virus e ataques informáticos aos mesmos.

Con este contexto o aumento dos traballos realizados polos técnicos informáticos ha aumentado considerablemente, desde a perda de datos ata problemas de seguridade.

Que é o soporte técnico informático?

O soporte técnico informático é un servizo que se encarga de darlle ao cliente un soporte por diferentes medios para buscar unha solución ao problema do mesmo, xa sexan físicas (hardware) ou lóxicas (software) de calquera tipo de dispositivo electrónico. O persoal debe estar especializado para así poder dar un servizo de calidade aos clientes, por unha banda achegan un apoio técnico aos clientes, pero tamén axudan a resolver problemas específicos nos diferentes dispositivos.

Un técnico informático non só traballa cando algo grave como un ciberataque ocorre, senón que tamén ten unha serie de traballos diarios que debe realizar para que todos os dispositivos informáticos na empresa funcionen á perfección.

Entre eles podemos destacar comprobación de puntos vulnerables na seguridade dos sistemas, instalación de sistemas operativos, verificación do funcionamento de software e hardware, copias de seguridade de bases de datos, actualización de sistemas, configuración e instalación de redes internas e externas.

Funcións do soporte técnico informático

Para empezar unha rede da internet das cousas é unha rede na que un nodo central se enlaza con varios dispositivos conectados, o seu obxectivo é conectar a realidade e os obxectos físicos coa nube e por suposto con internet.

A principal función da montaxe dunha rede de IoT no fogar é convertelo nun fogar intelixente, isto quere dicir que obxectos como as lámpadas da casa, o termostato e mesmo a cafeteira, co fin de automatizar as súas funcións e todo estea listo cando nós queiramos.

Pero hai redes moitos máis sinxelas que esas, o feito de ter conectado ao router da internet os smartphones, a televisión e os computadores que haxa no fogar xa é considerado unha rede de IoT doméstica, xa que ao estar conectados a unha mesma rede wifi permite aos dispositivos recoller datos e interconectarse entre si.

Rede de Internet das cousas industrial

Non en todas as empresas as funcións son as mesmas, pero en xeral en todas coinciden as máis amplas.

Instalación de equipos

Cada vez que unha nova persoa se incorpora a unha organización o técnico informático é o encargado de instalar e poñer a punto o equipo informático que usará. Instalando todos os programas necesarios para que o traballador teña todo listo para realizar o seu traballo, ademais isto tamén inclúe manter todos os equipos de todos os traballadores actualizados para que poidan continuar realizando o seu traballo dunha maneira óptima.

Mellora e mantemento do sistema e os equipos

Ademais das actualizacións de todas as aplicacións necesarias para que os traballadores realicen o seu traballo tamén deben manter actualizados os software dos equipos necesarios, isto aforrará tempo tanto aos empregados como á empresa.

Xestión de incidencias

Debido ao traballo diario con aparellos electrónicos acaban sucedendo incidencias ou problemas que o técnico especializado debe solucionar, xa sexa de conexión ou dalgún elemento do equipo (hardware ou software), para que os demais traballadores da empresa poidan realizar o seu traballo con absoluta normalidade e cos equipos informáticos nas mellores condicións posibles.

Formación ós traballadores

Nalgunhas ocasións é necesario que o técnico informático realice cursos para os traballadores da empresa, xa sexa desde a utilización de programas específicos ata mesmo como previr ataques informáticos.

Ademais destas funcións destacadas tamén realizan funcións diarias que melloran a calidade de traballo dos diferentes empregados da empresa.

Estas tarefas diarias poden ser atopar solucións a calquera falla e implementalas, elaborar informes sobre o estado dos equipos e sistemas da empresa, aprender sobre novas aplicacións ou sistemas operativos, realizar revisións de seguridade en todos os sistemas, instalar e configurar a tecnoloxía para ser empregada na empresa…

Tipos de soporte técnico informático

Hai 4 tipos diferentes de ofrecer o soporte técnico informático, todos eles dependen da modalidade na que se realicen.

Soporte técnico telefónico

É unha opción que brinda rapidez e sobre todo unha boa e clara comunicación entre o cliente e o técnico, ademais ao escoitar directamente a voz da persoa pódese definir que tipo de cliente é para así brindar unha asistencia óptima.

Soporte técnico por chat

É a alternativa de asistencia máis utilizada, tanto polos clientes como polas empresas, xunto coa telefónica é das máis eficiente e clara. O cliente non perde o seu tempo tendo que contactar vía telefónico co técnico, pode facelo no momento que el queira.

Ademais outro punto a favor deste tipo de soporte é que o cliente pode revisar sempre que queira a conversación co técnico por se volve sucederlle o mesmo problema.

Soporte técnico a distancia

Este tipo de soporte non é ofrecido por todas as empresas ou polos técnicos de informática, consiste en que o técnico pode introducirse desde o seu propio computador ao dispositivo electrónico do cliente grazas a un programa informático, sen necesidade que o cliente non faga nada máis á parte da instalación dunha app ou programa.

O cliente acepta darlle total acceso do seu dispositivo ao técnico para que este poida solucionar o problema el só e de maneira rápida e sinxela.

Soporte técnico presencial

Neste caso o servizo é prestado no sitio onde se atope o equipo, xa sexa para reparar un problema de software ou hardware, neste caso un técnico desprazarase onde estea o equipo informático realizando a reparación necesaria. Este tipo de soporte realízase cando o problema soamente pode resolverse cando o problema non pode resolverse de maneira remota.

Importancia do soporte técnico informático

Como xa se mencionou con anterioridade unha das partes máis importantes de contar cun soporte técnico informático de calidade baséase en que del dependen o bo funcionamento dos diferentes dispositivos electrónicos da empresa.

Pero ademais dese punto tan importante hai máis, o contar cun técnico informático axuda a levar un inventario minucioso e actualizado da infraestrutura de equipos informáticos da cal dispón a empresa, participan activamente na xestión de cambios da organización, ademais de ocuparse de planificar e garantir a execución de políticas no servizo da internet, garantindo un control rigoroso da rede e dos equipos.

Seguímosnos?

Cal é a función dun soporte técnico informático?