Ferramentas dixitais para o sector primario: Refugio

Imos ver o proceso de creación da app Refuxio, unha das ferramentas dixitais para o sector primario que desenvolvemos recentemente.

Un gran reto: desenvolvemento de AgroInt

Neste artigo veremos como xorde o proxecto Agroint