Como convivir coa tecnoloxía: a clave é a educación

22/02/2022

Cómo convivir con la tecnología: la clave es la educación

Nun mundo onde a tecnoloxía está cada vez máis presente nas nosas vidas, resulta clave educarnos como cidadáns no seu uso responsable. En España e o mundo existen máis dispositivos tecnolóxicos que persoas. Neste sentido, é fundamental reflexionar achega do uso que se dá a estes dispositivos, as redes sociais, internet e as distintas tecnoloxías que as involucran, desde as familias, as escolas, as empresas, e todos os ámbitos da sociedade. 

Neste contexto actual  multipantalla, onde nos enfrontamos ao uso de múltiples pantallas de forma indiscriminada e ás veces descontrolada, debemos enfocarnos en desenvolver habilidades que nos permitan un uso sensato da televisión, o teléfono, o móbil, os videoxogos, e internet en sentido amplo. Sobre todo, debemos fomentar un uso responsable e seguro das redes sociais, mantendo a privacidade e unha correcta identidade dixital.

 

Que vantaxes achéganos a tecnoloxía?

Resulta importante poder identificar as múltiples posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías, as que moitas veces resultan intuitivas, facilitando a xeración de contido de calidade, e permitíndonos converternos en creadores e deseñadores de materiais propios. Para iso, é necesario empezar a transformar o concepto achega do dispositivo móbil e que non só véxase como un instrumento de lecer, senón que tamén pode ser unha gran ferramenta de traballo, que pode axudar a desenvolver a creatividade.

Que podemos facer respecto diso?

Nun mundo cada vez máis dixitalizado, onde cada vez son máis os nativos dixitais, aínda adoitamos descoñecer moitos dos termos de privacidade e as condicións legais de cada rede na que creamos unha conta, o que implica ceder os nosos datos persoais de maneira practicamente indiscriminada. Neste sentido, debemos educarnos no uso seguro e a privacidade na internet, orientándonos a facer un uso positivo da conectividade e as redes sociais. Resulta moi difícil darlle as costas á tecnoloxía, xa que os móbiles e outros dispositivos electrónicos han chegado para quedar e o seu uso cada vez é máis estendido, co cal o máis efectivo é xustamente educarnos no bo uso das redes sociais e da tecnoloxía en xeral. E por educación non debe entenderse só a capacitación formal, senón a activa reflexión e procura de información que nos permita coñecer mellor as posibilidades de uso das tecnoloxías, como cidadáns responsables.


Neste último tempo mesmo se comezou a falar de “usación” (uso + formación), termo que fai referencia á necesidade de combinar o feito de usar coa formación. Ambos resultan básicos para entender a convivencia da cidadanía coa tecnoloxía. Educarnos para convivir eficazmente coas novas tecnoloxías, permitiranos alcanzar a autonomía crítica e reflexiva como usuarios, contribuíndo a diminuír a infoxicación á que estamos expostos dada a gran cantidade de horas que dedicamos ás pantallas e á tecnoloxía ao longo do día.


Desde Dimensiona esperamos que esta nota convide á reflexión achega do uso que facemos das tecnoloxías e como podemos educarnos para facer un uso responsable e seguro das mesmas.

¿Nos seguimos?  

Como convivir coa tecnoloxía: a clave é a educación