/ Innovación TECNOLÓXICA

A importancia estratéxica da innovación tecnolóxica

Soluciones móviles
Soluciones móviles

/ Innovación

Selo de Peme Innovadora

pyme

En Dimensiona contamos cun equipo multidisciplinar altamente comprometido coa innovación e a aportación de valor nos proxectos nos que participamos.

A filosofía da innovación está presente na nosa forma de entender o traballo e en cada meta que nos propoñemos, o que nos leva a conseguir resultados que xeran aportes significativos ás empresas coas que traballamos.

A nosa experiencia neste ámbito está avalada polo selo de PEME Innovadora concedido polo Ministerio de Ciencia e Innovación. Este recoñecemento certifica de forma obxectiva que cumprimos cunha serie de requisitos que definen o noso carácter innovador.

I+D+i

Que permite a innovación?

1. Adaptabilidade

Dar reposta aos cambios con axilidade e flexibilidade apoiándose na tecnoloxía.

2. Eficacia

Alta capacidade para alcanzar os obxectivos da organización.

3. Produtividade

Equipos de traballo máis eficientes.

4. Calidade

Características óptimas en procesos e resultados.

5. Competitividade

Consecuencia de todo o anterior.

Así mesmo formamos parte do Programa EUREKA. “EUREKA é unha iniciativa intergubernamental de apoio á I+D+i cooperativa no ámbito europeo, que ten como obxecto impulsar a competitividade das empresas europeas mediante o fomento da realización de proxectos tecnolóxicos, orientados ao desenvolvemento de produtos, procesos e/ou servizos con claro interese comercial no mercado internacional e baseados en tecnoloxías innovadoras”.

PlainAgro

PlainAgro é unha aplicación que emprega a tecnoloxía en drons, utilizando as súas cámaras e sensores, para conseguir información relevante en tempo real para grupos de interese.

Está enfocada ao sector agrario e inclúe entre outras as seguintes funcións:

data

Visualización dos datos e adaptación da información ao cliente

mapa

Visualización de mapas xeolocalizados

análisis específicos

Provisión de análises específicas

cultivo

Predicción mediante análises específicas sobre os datos que afectan ao cultivo

multidispositivo

Soporte multidispositivo

informes

Informes personalizados

Esta plaforma permite a reducción de costes no sector primario, a simplificación de procesos complexos nos que participan diversos actores e a optimización da comunicación de todos os axentes implicados.

RFID Retail Commerce

RFID Retail Commerce é unha solución con tecnoloxía RFID para a optimización do control de produtos físicos, que permitan o seu rastrexo e a encriptación de todos os seus procesos a través da tecnoloxía Blockchain.

Esta solución proporciona entre outros os seguintes beneficios:

reducción tiempos

Reducir os tempos na toma de inventarios cun 99,9% de precisión

identificar

Identificar de maneira unívoca cada artigo

recuento

Realizar o reconto da mercancía un 92% máis rápido

clientes

Mellorar a experiencia de venda e a fidelización dos clientes

retail

Automatizar procesos en todo o ciclo de vida retail

ahorro

Aforrar en custos dado que se reducen tempos en varios procesos