Mellorando a calidade do software: pasos para un testeo eficiente

21/06/2023

Mejorando la calidad del software

O testeo de control de calidade (QA) é un proceso esencial no desenvolvemento de software, xa que garante que os produtos cumpren cos estándares de calidade requiridos. Se tes un coñecemento básico en QA e estás a buscar profundar os teus coñecementos, estás no lugar correcto. Nesta publicación, presentámosvos os pasos xerais para lograr un testeo eficiente, así como a importancia de cada un deles no proceso.

Prepárache para levar as túas habilidades de QA ao seguinte nivel!


1. Planificación:

A planificación é fundamental para un testeo eficiente. Establece obxectivos claros, identifica os requisitos e funcionalidades crave a probar, define un cronograma e asigna os recursos necesarios. Unha boa planificación permitirache ter unha visión clara do proceso de proba e maximizará a túa eficiencia.

2. Deseño de casos de proba:

O deseño de casos de proba implica crear escenarios detallados que cubran diferentes situacións e condicións, tanto positivas como negativas. Utiliza os requisitos e especificacións do software como base para crear casos de proba exhaustivos que proben todas as funcionalidades importantes. Lembra incluír datos de proba relevantes e representativos.

3. Preparación da contorna de proba:

Configura unha contorna de proba que sexa similar á contorna de produción para obter resultados máis precisos. Asegúrache de contar cos datos, ferramentas e configuracións necesarias. Unha contorna de proba adecuado é clave para simular as condicións reais nas que operará o software.

4. Execución de probas:

Chegou o momento de executar os casos de proba que deseñaches. Rexistra e documenta os resultados de cada proba, incluíndo calquera defecto ou comportamento inesperado que atopes. A documentación precisa axudarache a comunicar eficazmente os problemas ao equipo de desenvolvemento.

5. Seguimento de defectos:

Se atopas defectos durante as probas, rexístraos nun sistema de seguimento de incidencias ou xestión de defectos. Proporciona detalles claros e concisos sobre cada defecto, como a súa gravidade, pasos para reproducilo e capturas de pantalla. Isto facilitará a súa corrección por parte do equipo de desenvolvemento.

6. Retesting:

Despois de que os defectos fosen corrixidos, realiza probas adicionais para verificar que se solucionaron correctamente e que non se introduciron novos defectos. O retesting garante que o software estea libre de problemas e listo para o seu lanzamento.

7. Avaliación da calidade:

Avalía a calidade xeral do software en función dos resultados das probas. Utiliza métricas e criterios previamente establecidos para determinar se o software cumpre cos estándares de calidade requiridos. A avaliación da calidade axudarache a identificar áreas de mellora e a tomar decisións informadas.

8. Informe e comunicación:

Prepara informes de proba que resuman os resultados, os problemas atopados e as recomendacións para mellorar a calidade do software. Comunica eficazmente co equipo de desenvolvemento e outras partes interesadas para asegurarche de que todos estean ao tanto dos problemas e as accións correctivas necesarias.

9. Ciclo de retroalimentación:

Aprende dos resultados das probas anteriores e mellora continuamente os teus procesos de proba. Utiliza a retroalimentación obtida para optimizar os casos de proba, as estratexias e as técnicas de proba utilizadas en futuros proxectos. O ciclo de retroalimentación axudarache a alcanzar un testeo eficiente e efectivo no tempo.

En Dimensiona axudamos a optimizar o testeo para o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas co obxectivo que contribúan a incrementar a produtividade das organizacións, o cal implica unha redución nos custos, o incremento das ganancias, unha maior eficiencia e optimización no uso dos recursos, entre outras vantaxes.

Estamos aquí para ofrecerche solucións tecnolóxicas que aumenten a produtividade das túas organizacións!

¿Nos seguimos?  

Mellorando a calidade do software: pasos para un testeo eficiente