Que modelos de negocio para aplicacións móbiles existen?

07/05/2021

modelos-de-negocio-para-aplicaciones

O consumo de Apps aumenta ano tras ano en España e no mundo, algo que sen dúbida demostran a afinidade dos consumidores con este tipo de aplicacións e as oportunidades de negocio derivadas delas.

Segundo o Informe Mobile en España e no Mundo 2020 de Ditrendia os usuarios dedican de media 3 horas e 40 minutos diarios ás aplicacións móbiles, sendo os españois os que superan a media mundial no seu uso en todas as categorías, exceptuando as de citas.

A clave do éxito das apps reside en satisfacer as necesidades dos usuarios.

Unha afirmación que podemos constatar no informe de Ditrendia, no que sinalan que as  aplicacións de traballo, videoconferencias, alimentación, deporte e saúde foron as máis descargadas este último ano. Aplicacións que sen dúbida responden as necesidades e preocupacións da sociedade actual.

Por outra banda, o 90% dos departamentos de márketing a nivel mundial contan con estratexias enfocadas ás apps. É por isto polo que nesta publicación veremos as distintas posibilidades de monetización das aplicacións móbiles.

Os modelos de negocio para aplicacións móbiles

O modelo de negocio dunha app é a forma na que esta se monetiza, ou o que é o mesmo, a forma na que se obteñen ingresos derivados delas.

Antes de nada, é importante destacar que algunhas compañías utilízanas unicamente como ferramentas de traballo, xa que axudan enormemente ao control, xestión e optimización de procesos. Podes ver algúns exemplos na sección de proxectos da nosa web.

Con todo, moitas empresas utilizan as aplicacións móbiles para aumentar os seus ingresos, crear marca e fidelizar clientes empregando diversas estratexias de márketing. Para iso, distinguimos 3 modelos de negocio:

  • Modelo Premium
  • Modelo Freemium
  • Modelo Mixto

Modelo Premium

Este modelo de negocio emprégase en aplicacións que achegan un gran beneficio ao cliente, ou se diferencian entre as da competencia por ofrecer solucións máis eficientes e innovadoras ou por ser moi desexadas polo público. 

Isto é o que leva aos usuarios a pagar por unha aplicación que compite nun mercado onde o principal modelo de negocio é Freemium (de descarga gratuíta).

Para romper a principal barreira de entrada que existe, ao ter que pagar antes de obter a app, moitas empresas apostan por investir en publicidade co fin de  aumentar o recoñecemento da app no seu mercado obxectivo e posicionala na mente dos consumidores.

Utilizar vídeos e imaxes explicativas que amosen de forma atractiva as vantaxes da aplicación promoverá as vendas, as cales se levarán a cabo a través dun único pago directo nas tendas de Apps.

O prezo deste tipo de aplicacións oscila entre 0,99 € e 4,99 €.

Modelo Freemium

O modelo Freemium caracterízase por ofrecer de forma gratuíta a descarga da aplicación. Para obter un beneficio deste tipo de aplicacións lévanse a cabo outro tipo de accións que permiten xerar ingresos.

A continuación, veremos as principais formas de  monetización das Apps cun Modelo de monetización Freemium:

Compras in-app

As Compras in-app permiten obter ingresos a través da compra dentro da app. 

Este é o caso das plataformas de comercio electrónico, as cales utilizan as apps como unha canle de venda de produtos, e tamén dos videoxogos, no que habitualmente se realizan pagos pola compra de funcionalidades exclusivas, entre outros.

Ata as aplicacións utilizadas como ferramentas de traballo permiten a compra puntual de recursos premium aos que unicamente se podería acceder por subscrición.

Pago por Subscrición

O pago por subscrición é un modelo moi utilizado polas empresas que ofrecen paquetes de servizos, produtos ou contidos por internet.

O prezo varía en función do que se ofrece e é necesario especificar de forma clara o período de tempo que dura a subscrición, a cal pode renovarse automática ou manualmente.

Publicidade in-app

A publicidade in-app emprégase habitualmente en portais de noticias e blogs nos que se ofrece o acceso ás noticias de forma gratuíta e obtéñense beneficios grazas aos impactos publicitarios dos usuarios que navegan pola app.

Pode parecer un modelo de negocio sinxelo, con todo, é extremadamente importante ter en conta a experiencia do usuario para evitar que os anuncios poidan xerar insatisfacción na navegación dos usuarios.

Comprobar que espazos, formatos, momentos e frecuencias son as máis adecuadas é unha tarefa fundamental para que este proceso de monetización teña éxito e non prexudique o uso da aplicación.

Venda de datos

Este modelo de negocio utilízase en aplicacións que recollen datos sobre os usuarios, os cales obteñen algún tipo de recompensa por ceder a súa información, e autorizan á empresa a xestionar e vender estes datos a outras compañías.

É o caso das redes sociais ou servizos de telefonía.

Con todo, en moitos casos as aplicacións combinan distintas formas de monetizar as súas apps para maximizar os seus beneficios, isto é o que denominamos un modelo mixto.

Modelo Mixto

Este modelo está pensado para obter os máximos beneficios das apps, xerando múltiples vías de ingresos a partir delas. Consiste en implementar 2 ou máis modelos dos analizados anteriormente.

Para iso, pódese combinar o modelo Premium con formas de monetización Freemium e mesmo combinar varios modelos de monetización Freemium entre si.  

Por exemplo, Spotify é unha aplicación de descarga gratuíta (Modelo Freemium) que se monetiza grazas á publicidade in-app. Ademais, ofrece distintos paquetes de subscrición (Premium, Familiar, Duo, para estudantes, etc.) a cambio de eliminar os anuncios da aplicación e ofrecer outras funcionalidades que satisfagan as distintas necesidades dos seus usuarios.

Outro exemplo, neste caso de Modelo Premium, é o Minecraft, un dos xogos máis descargados da historia segundo Xataka. Para poder descargar a app hai que realizar un pago de 7,49€, que inclúe a versión completa do xogo sen publicidade, e ofrece compras in-app a cambio de funcionalidades que axudan a avanzar máis rapidamente no xogo.

Terminamos este apartado cun consello!

Moitas apps cun modelo de negocio Premium ou Mixto, no que se paga por descargar a aplicación, ofrecen unha versión de proba gratuíta durante un tempo limitado que rolda, xeralmente, entre os 7 e 30 días.

Esta estratexia permite romper as barreiras de entrada xeradas polo feito de ter  que pagar por un produto descoñecido antes de poder probalo ou de comprobar que é adecuado para o usuario.

Conclusións

Escoller o modelo de negocio que mellor se adapta ás necesidades das empresas e usuarios é algo fundamental para o éxito da app, así como o recoñecemento do seu valor no mercado por parte dos consumidores. 

É por isto polo que promover as descargas das apps é un traballo que require dunha boa análise do mercado e dos usuarios potenciais para ofrecer solucións innovadoras, que acheguen un valor diferencial e resolvan as necesidades dos usuarios.

Non esquezas que en Dimensiona, como empresa especializada con máis de 20 anos de experiencia no sector e o selo de PEME Innovadora, axudámosche a desenvolver as túas aplicacións e a poñer en marcha os teus proxectos. Contacta connosco!

¿Nos seguimos?  

Que modelos de negocio para aplicacións móbiles existen?