Para que serve a tecnoloxía RFID?

27/07/2022

Para qué sirve la tecnología RFID

A tecnoloxía RFID (que significa “Radio Frecuency Identification”), é un sistema de identificación entre obxectos que utiliza radiofrecuencia. Esta tecnoloxía permite que os datos que se atopan codificados en etiquetas RFID intelixentes sexan capturados por un lector RFID mediante ondas de radio.

A súa principal vantaxe radica na posibilidade de identificar obxectos individuais de forma única, rápida e de maneira eficiente. As aplicacións desta tecnoloxía ven plasmadas en múltiples procesos empresariais, tanto internos como externos. Entre eles destácanse, por exemplo, control de inventario, rastrexabilidade, control de acceso a áreas restrinxidas, loxística, control de vehículos, rastrexo de artigos, xestión da cadea de subministración, e mesmo permite previr a falsificación de certos produtos. 

Esta tecnoloxía atópase amplamente presente entre nós nunha ampla diversidade de sectores. Por exemplo, pódese atopar en indumentaria ou artigos de supermercado, sobre todo en alimentos onde resulta fundamental realizar un seguimento de datas de elaboración e caducidade así como o número de lote correspondente. Tamén os utilizan as bibliotecas e mesmo os chips para as mascotas, tarxetas de identificación e tarxetas bancarias. 

En canto ao aspecto técnico, para poder levar a cabo a identificación de obxectos mediante radiofrecuencia, é necesario contar cunha serie de compoñentes. De maneira sinxela, a etiqueta RFID almacena información na súa memoria interna. A antena RFID recibe a información almacenada na etiqueta e envíaa ao lector. O lector RFID recibe a información e transmítea cara ao computador. No computador, os datos obtidos son almacenados nunha base de datos, para que logo un software poida analizalos.

O sistema RFID pertence a un grupo máis amplo de tecnoloxías de Identificación Automática e Captura de Datos. O máis interesante deste tipo de tecnoloxías é que non require da intervención humana para realizar a identificación dos obxectos, recompilar os seus datos e transferilos a un sistema informático.

Que vantaxes achega a implementación desta tecnoloxía nos procesos empresariais?

Fundamentalmente, a Tecnoloxía RFID permite realizar un seguimento de artigos e activos en inventario, axudando a reducir os custos de fabricación, distribución, xestión de inventarios e seguimento de mercaderías. Desta maneira, ao automatizar procesos que doutra maneira requirirían da intervención humana, a aplicación de tecnoloxía RFID libera tempo aos empregados para dedicarse a cuestións máis importantes, como a atención aos clientes. Ademais, mellórase notablemente a velocidade e a precisión na xestión da cadea de subministración. Loxicamente, incrementar a velocidade e a precisión conleva vantaxes económicas ao mellorar o rendemento. Así mesmo, estes factores farán que os clientes se atopan máis satisfeitos ao eliminar os inconvenientes debidos a fallas en cantidades e tempos.

En comparación con tecnoloxías similares, como podería ser o tradicional código de barras, a tecnoloxía RFID resulta amplamente superadora. Neste sentido, a etiqueta RFID é moito máis resistente á deterioración, porque utiliza ondas de radio en lugar de marcas de tinta, e ademais a súa lectura non require contacto. Así mesmo, é capaz de almacenar un volume de datos máis grande sobre o artigo en cuestión, que o que pode almacenar o código de barras. Tamén teñen un maior alcance e poden ser lidas con maior rapidez. Finalmente, a tecnoloxía RFID fai que as etiquetas sexan moi difíciles de duplicar, o que incrementa tamén a súa seguridade.

En Dimensiona contamos con YAX RFID, solución para optimizar a produtividade e a automatización do voso almacén e tenda. A tecnoloxía de YAX permite obter información en tempo real dos produtos, controlar stock de forma intelixente e manter todos os datos baixo a máxima seguridade. YAX conta con solucións que permiten contemplar todos os procesos que forman parte do negocio, como identificación de mercaderías, embalaxe, almacenamento, armado de pedidos, distribución aos puntos de venda, control de stock, localización de produtos, e preparación de produtos para a venda.

A partir do uso da tecnoloxía RFID podes xerar etiquetas de última xeración para colocar nos teus produtos e así lograr unha maior eficiencia á hora de controlar o teu inventario. Esperámosvos para brindarvos máis información!

¿Nos seguimos?  

Para que serve a tecnoloxía RFID?