Actia

ACTIA

Cliente

Feira Internacional de Galicia Abanca

SERVIZOS

App

TECNOLOXÍAS

Native Android e iOS

Aplicación móbil híbrida que permite xestionar todo tipo de poxas de maneira rápida e sinxela compatible coas plataformas Android e iOS.

/ actia

Actia substitúe a poxa manual e presencial pola dixital directamente desde o móbil, facendo posible que os axentes que asisten á poxa valoren o produto e poxen por el. Esta aplicación permite moverse por toda a feira e utilizar un programa a medida no que eles mesmos introducen os datos, valídanos e envían. Deste xeito evítanse perdas ou posibles erros, fortalecendo a seguridade e transparencia do proceso. Entre as súas funcionalidades destacamos:

  • Deseño friendly.
  • Mellora a eficiencia.
  • Gran fonte de información.
  • Rexistro de historial de poxas.
  • Personalizable.
Actia