AgroInt

AgroInt

Cliente

Sector agrícola

SERVIZOS

Aplicación web e APP

TECNOLOXÍAS

Angular, Spring, Xamarin, Liquibase, Elasticsearch, Yeoman

É unha das ferramentas máis completas do mercado para a xestión de cultivos grazas a súa ampla gama de funcións, a súa versatilidade, unha interfaz amigable e usable para o usuario (criterios UX-UI), as súas características multiplataforma e o aproveitamento dos motores de recomendación impulsados por procesos de big data.

/ agroint

A clave do proxecto foi a simplificación da información que se recompila no día a día nos cultivos da explotación. Entre as súas funcións destacamos:

  • Recompilación dos datos de solo, choivas…
  • Función de monitoreos
  • Función de almacén
  • Multiusuario
  • Creación de dashboards personalizados para o seguimento de cultivos
  • Creación de informes personalizados
AgroInt