central 4.0

Central 4.0

Cliente

Feira Internacional de Galicia Abanca

SERVIZOS

App

TECNOLOXÍAS

Nativo Android e iOS

Aplicación móbil híbrida desenvolta para a Feira Internacional Galicia Abanca compatible coas plataformas Android e iOS.

/ central 4.0

Sinxela, versátil e de deseño intuitivo onde se priorizan os botóns e textos de gran tamaño para facilitar a xestión da información e a realización das poxas definen Central 4.0. Esta aplicación permitiu modernizar e innovar un proceso tradicional como é o das poxas, fortalecendo a seguridade e transparencia do proceso. Entre as súas funcionalidades destacamos:  

  • Automatización do sistema de poxas
  • Visualización do listado de gando dispoñible
  • Ficha individual con datos relevantes por cada animal e realización da poxa
  • Histórico de poxas
  • Visualización de resultados finais
Central 4.0