Control de granjas

Control de granjas

Cliente

Sector agrícola-gandeiro

SERVIzOS

App

TECNOLOxÍAS

Kotlin

Aplicación móbil Android desenvolta para o sector agrícola-gandeiro que permite a monitorización en tempo real dos datos de temperatura, amoníaco e humidade na granxa.

/ control de granjas

Trátase dunha ferramenta útil e versátil que permite aos gandeiros-agricultores axilizar o proceso de control ambiental das explotacións agrarias, permitindo mellorar a eficiencia nos procesos e reconducir os esforzos cara á interpretación dos datos e a toma de decisións. Entre as súas funcionalidades destacamos:

  • Recompilación dos datos de temperatura, amoníaco e humidade.
  • Creación de dashboards personalizados para o seguimento de variables.
  • Creación de informes con personalización de datos e datas.
Control de granxas