Oficina Virtual do Medio Rural

Portal web da Oficina Virtual do Medio Rural

Cliente

AMTEGA – Consellería do Medio Rural

SERVIZOS

Portal web

TECNOLOXÍAS

Drupal 8, Bootstrap, MySQL

Portal web multi-idioma e multidispositivo desenvolto para a Consellería do Medio Rural que aglutina nun único sitio web todos os servizos, trámites e consultas públicas online do ámbito rural.

/ oficina virtual MR

Deseñado baixo as premisas de sinxeleza, claridade, facilidade na localización da información, visualización multidispositivo e aliñamento coas directrices gráficas e de seguridade establecidas por la Xunta de Galicia no desenvolvemento de portais web corporativos. Entre as súas características destacamos:

  • Buscador xeral de texto libre
  • Navegación a través de etiquetas temáticas
  • Buscadores específicos de concentracións parcelarias, formación, observatorio forestal, rexistro de montes ordenados…
  • Listado de servizos e trámites con información dos procedementos asociados e lexislación aplicable
  • Acceso a publicacións periódicas
  • Subscrición a avisos
  • Información actualizada de formación e transferencia tecnolóxica no ámbito rural
 
Oficina Virtual do Medio Rural Móvil
Oficina Virtual do Medio Rural