Consellería do Medio Rural

Portal web da Consellería do Medio Rural

Cliente

AMTEGA – CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

SERVIZOS

Portal web

TECNOLOXÍAS

Drupal 8, Bootstrap, MySQL

Portal web de la Consellería de Medio Rural

Portal web institucional multi-idioma e multidispositivo desenvolto para a Consellería do Medio Rural.

/ Consellería do Medio Rural

Deseñado baixo as premisas de sinxeleza, claridade, facilidade na localización da información, visualización multidispositivo e aliñado coas directrices gráficas e de seguridade establecidas pola Xunta de Galicia no desenvolvemento de portais web corporativos. Entre as súas características destacamos:

  • Buscador xeral de texto libre
  • Información destacada a través do carrousel de imaxes
  • Formulario de consultas
  • Información actualizada: novas, taboleiro de anuncios, publicacións, estatísticas e normativa
  • Buscadores específicos no taboleiro de anuncios e publicacións
  • Organización da información por áreas temáticas
  • Posibilidade de escoitar os contidos e de compartilos en redes sociais (Facebook e Twitter)
Consellería do Medio Rural Móbil
Portal web da Consellería do Medio Rural