Deseño Política Social

Portal web da Consellería de Política Social

Cliente

AMTEGA – CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

SERVIZOS

Portal web

TECNOLOXÍAS

Drupal 7, Bootstrap, mySQL

Portal web institucional multi-idioma e multidispositivo desenvolto para a Consellería de Política Social.

/ Consellería de Política Social

Deseñado baixo as premisas de sinxeleza, claridade, facilidade na localización da información, visualización multidispositivo e aliñado coas directrices gráficas e de seguridade establecidas pola Xunta de Galicia no desenvolvemento de portais web corporativos. Entre as súas características destacamos:

  • Buscador xeral de texto libre
  • Formulario de consultas
  • Información actualizada: novas, axudas e subvencións, publicacións, estatísticas e normativa
  • Información destacada a través do carrousel de imaxes
  • Buscadores específicos en: axudas e subvencións, publicacións, normativa…
  • Organización da información por colectivos
  • Posibilidade de escoitar os contidos e de compartilos en redes sociais (Facebook e Twitter)
Deseño mobile Política Social
Portal da Consellería de Política Social