mockup_reserva_pistas

Reserva de pistas deportivas

Cliente

SERVIZOS

Portal web

TECNOLOXÍAS

PHP, MySQL, JQuery

Plataforma web multi-idioma e multidispositivo que permite realizar a reserva e pago online de pistas deportivas.

/ reserva de pistas deportivas

Plantexamos un deseño acorde coa temática do proxecto, sinxelo, visual e intuitivo para o usuario. No referente ao desenvolvemento, a seguridade foi un elemento clave dado que se incorporan pagos online. Entre as súas funcionalidades destacamos:

  • Rexistro de usuarios
  • Alta e baixa online
  • Xestión de reservas realizadas
  • Pasarelas de pago seguras con diferentes métodos de pago
Reserva de pistas deportivas