Gestión de incidencias

Xestión de incidencias

Cliente

Administracións e organizacións

servicios

Aplicación web e APP

tecnologías

PHP, Xamarin, C# e XAML

Solución para xestionar de maneira fácil e áxil calquera tipo de incidencia (reclamacións, queixas, problemas) de maneira integrada nunha única aplicación. Permite rexistrar a incidencia e alertar ao especialista indicando o grao de severidade correspondente.

/ xestión de incidencias

Esta aplicación permite converter os problemas en oportunidades de mellora, aforrando tempo e diñeiro, e achegando datos estatísticos útiles para a acción e prevención. Entre as súas funcións destacamos:

  • Comunicación instantánea e fluída entre os distintos actores (clientes / usuarios, encargados e especialistas)
  • Fácil seguimento
  • Xeración de estatísticas
  • Dispoñibilidade 24 horas ao día, accesible desde calquera lugar
  • Somos os desenvolvedores da app e pódese personalizar
APP Gestión de incidencias
Xestión de incidencias