Que é o blockchain? A guía definitiva

27/07/2021

blockchain

Nos últimos anos e sobre todo nos últimos meses a palabra blockchain estivo en boca de todo o mundo, pero se aínda non entendes do todo o que significa esta tecnoloxía, nin para que serve, nin por que está a revolucionar a economía global, non te preocupes, neste artigo explicarémosche todo o que necesitas saber sobre ela.

A continuación, veremos que é o blockchain e algunhas cuestións chave para entender á perfección o concepto e os seus posibles usos.

Que é o blockchain?

A tradución literal da palabra “blockchain” ao galego significa, textualmente, cadea de bloques, en definitiva, é un sistema polo que se poden realizar transaccións seguras entre persoas de calquera parte do mundo sen a necesidade de que exista un intermediario. 

Este concepto xa está a revolucionar a economía global e sustenta a todas as criptomonedas existentes, facilitando o seu desenvolvemento. 

O blockchain é unha tecnoloxía que permite a creación dun libro de contabilidade mediante unha rede de computadores sen a necesidade de contar cunha base de datos central. É un sistema de transferencia dixital baseado na distribución da información, no caso das transaccións bancarias é diñeiro, en multitude de nodos independentes (computadores dos usuarios) que rexistran e validan esa información de forma anónima, eliminando intermediarios e impedindo que a información poida ser borrada. 

A base desta tecnoloxía é o consenso, pois se todos os nodos teñen e comparten a mesma información, tómana como válida. En definitiva, simple, rápido e sen intermediarios.

Vantaxes do blockchain

Unha vez definido e explicado que é o blockchain e os seus posibles usos, é necesario coñecer as principais vantaxes da que é considerada a tecnoloxía do momento.

Seguridade

A seguridade é á vez a principal característica e vantaxe dos sistemas de blockchain, isto débese a que os datos que transmite este sistema están encriptados, polo que é moito máis seguro que os sistemas estándar que soamente utilizan nomes de usuarios e contrasinais.

Ademais da encriptación, este sistema conta con datos descentralizados que fan que o seu hackeo sexa extremadamente difícil. Os documentos están gardados en miles de discos duros diferentes polo que é pouco probable que algunha vez se perdan datos. Para que isto ocorra, os hackers terían que atafegar a máis do 50% da rede en menos tempo do que leva crear un novo bloque. Á parte disto, é moi fácil detectar cando un bloque foi modificado grazas ás funcións hash.

Descentralización e contratos intelixentes

O segundo beneficio baséase en que a capacidade de blockchain para automatizar transferencias e pagos, podendo pagar unha factura do gas, por exemplo, cando o consumo chegue a certa cantidade. 

Grazas a isto non habería cargos adicionais por atrasos nos pagos e tamén se eliminaría a posibilidade dun posible roubo de información financeira. A medida que se automaticen máis transaccións mediante contratos intelixentes, diminuirá a necesidade de intermediarios e organizacións externas.

Velocidade e eficiencia

Por último, nos sistemas de blockchain destacan a súa velocidade e eficiencia. Con blockchain toda a información de rexistro para a realización de diferentes tarefas queda almacenada e verifícase a medida que se vai xerando. 

A velocidade de verificación tamén xera grandes beneficios, xa que non hai necesidade dunha comprobación ou seguimento por parte de terceiros porque toda a información necesaria para completar e verificar a transacción está incluída no propio sistema.

Outros usos para o blockchain

Como xa se comentou con anterioridade o uso do blockchain actualmente está a revolucionar o mundo das criptomonedas, centrándose nas transaccións destas. 

Con todo, o seu uso non ten por que adecuarse unicamente a esa área. Despois de coñecer todas as principais vantaxes que achega o contar cun sistema de blockchain enténdese que pode ser beneficioso para outros campos completamente alleos.

Seguridade Social e saúde

A utilización deste sistema no ámbito da saúde permitiría a unificación dos rexistros sanitarios depositados nun blockchain. Deste xeito, o historial dos pacientes estaría dispoñible para todos os médicos autorizados de forma totalmente segura, independentemente do centro de saúde ou hospital no que sexan atendidos.

Servizos públicos

É outro dos ámbitos nos que o uso do blockchain sería beneficioso. Se se implementa este sistema nos servizos públicos estes poderían contar así cunha transparencia absoluta, ademais de proporcionar unha maior seguridade a todos os documentos e datos das administracións públicas, podendo evitar roubos de datos da poboación.

Identidade dixital

O uso deste sistema podería acabar cos grandes fallos de seguridade que existen na actualidade, proporcionando un lugar seguro no que gardar todos os datos persoais e dando lugar a un sistema único co que poder validar as identidades dixitais de forma segura.

Internet das cousas (IoT)

A maioría das plataformas que contan con aparellos electrónicos que forman parte do internet das cousas contan con modelos centralizados, no que o control dos dispositivos recae nunha única empresa. 

Neste contexto, a implantación dun sistema de blockchain permitiría un intercambio de datos de forma segura entre os distintos dispositivos, ademais de crear un rexistro de todos os datos transferidos entre os mesmos.

Blockchain nas empresas

A implementación dun sistema de blockchain nas empresas achegaría grandes beneficios, ademais de importantes vantaxes competitivas ás mesmas. Trátase dunha ferramenta que proporciona total confianza nas transaccións comerciais e nas financeiras.

Os 5 beneficios máis destacables do blockchain nunha empresa son:

1. Dixitalización

Todos os datos están dixitalizados, polo que os participantes no blockchain poden acceder a eles de forma remota e inmediata. Tamén se crea unha pegada auditable, coa que poder seguir un rexistro dos datos.

2. Menos risco nas operacións

O blockchain é un proceso descentralizado e incorruptible, polo que o risco de filtración de datos das operacións ou persoais desaparece case completamente. Ademais, a implementación desta tecnoloxía xunto cos contratos intelixentes permitirá codificar e programar as transaccións.

3. Reduce as perdas e aforra custos

Ao ser unha rede dixitalizada e compartida reduce o erro humano ao mínimo, xa que cada bloque novo que se crea baséase no bloque pasado, automatizando así os procesos.

4. Oportunidade de novos mercados

Esta tecnoloxía abre infinidade de posibilidades de novos mercados dentro de internet, contando todos eles coa seguridade que proporciona o Bockchain.

En conclusión, o blockchain é un sistema de transferencia dixital de datos de alta seguridade con múltiples aplicacións, en todo tipo de ámbitos, orientadas a mellorar o tratamento da información.

Seguímosnos?

Que é o Blockchain? A guía definitiva