Que é o Internet das Cousas ou IoT? Todo o que debes saber

12/08/2021

¿Qué es el Internet de las Cosas o IoT?

Cada vez na nosa vida a tecnoloxía está máis presente no noso día a día, segundo estatísticas espérase que neste ano alcáncese unha cifra próxima aos 31.000 millóns de dispositivos conectados e que en 2025 esa cifra ascenda a case 75.000 millóns.

Tendo en conta os datos, é normal que a presenza de aparellos electrónicos conectados a internet nos fogares aumente aínda máis.

Neste artigo profundizarase sobre este concepto para coñecer tanto o seu funcionamento, vantaxes e desvantaxes do Internet das cousas.

Que é o Internet das Cousas?

O Internet das cousas, tamén chamado IoT polo seu nome en inglés, é un concepto que fai alusión á tecnoloxía que permite conectar obxectos da vida cotiá á rede coa capacidade de que poidan compartir información entre eles.

O principal obxectivo do Internet das cousas é que actúen como os nosos ollos e oídos nun espazo no que non podemos estar fisicamente, os dispositivos van recollendo datos grazas aos seus sensores, que despois eles mesmos procesan para que nós podamos analizalos e tomar decisións en función deles.

Rede de internet das cousas domésticas

Para empezar unha rede da internet das cousas é unha rede na que un nodo central se enlaza con varios dispositivos conectados, o seu obxectivo é conectar a realidade e os obxectos físicos coa nube e por suposto con internet.

A principal función da montaxe dunha rede de IoT no fogar é convertelo nun fogar intelixente, isto quere dicir que obxectos como as lámpadas da casa, o termostato e mesmo a cafeteira, co fin de automatizar as súas funcións e todo estea listo cando nós queiramos.

Pero hai redes moitos máis sinxelas que esas, o feito de ter conectado ao router da internet os smartphones, a televisión e os computadores que haxa no fogar xa é considerado unha rede de IoT doméstica, xa que ao estar conectados a unha mesma rede wifi permite aos dispositivos recoller datos e interconectarse entre si.

Rede de Internet das cousas industrial

A rede da internet das cousas industrial ou IoT refírese ao uso de máquinas, dispositivos e sensores conectados en aplicacións industriais, neste apartado ten un gran peso a Intelixencia Artificial e o Machine Learning, os datos recollidos por estas máquinas analízanse para mellorar a eficiencia e a produtividade das mesmas.

A IoT ten moitos campos nos que se pode aplicar, algúns deles son:

Loxística

Neste ámbito utilízase para localizar e saber onde se atopa en todo momento os obxectos, os camións e demais. Utilízase tanto nas empresas de distribución como en tendas cunha certa envergadura, para optimizar os roteiros, abaratar custos ou incrementar a seguridade.

Un dos principais métodos para levar a cabo isto é o etiquetar con dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), estas etiquetas almacenan os datos que rexistran as ondas de radio e  permite ás empresas a realización dun seguimento dos movementos dos produtos.

Fabricación

Neste caso a rede da Internet das cousas industrial utilízase para a fabricación en masa, para isto as máquinas ou robots que realizan os traballos están conectados a unha mesma rede que recolle os datos de todos eles para a súa posterior análise e tentar mellorar posibles fallos e tentar incrementar a produtividade.

Construción

Cada vez é máis frecuente que a maquinaria utilizada para a realización das obras estea conectada e posúa sensores, xa non só para ter toda a maquinaria controlada en tempo real, senón que tamén para analizar o seu consumo de combustible, saber como está o seu estado para así poder previr posibles avarías. Ademais tamén pode aplicarse esta tecnoloxía aos equipos de protección dos traballadores para evitar accidentes laborais.

Agricultura

A agricultura en liñas xerais é un sector pouco dixitalizado, pero nos últimos anos están a engadirse aos poucos avances tecnolóxicos para incrementar a produtividade e reducir gastos. Xa non é raro atoparse no campo con sensores de humidade, robots de sementa e rega ou mesmo con robots que analizan os cultivos para recollelos no momento adecuado e ata detectar e acabar con pragas.

Vantaxes de Internet das Cousas

Máis aló do avance que supón a introdución da tecnoloxía tanto no noso día a día como en actividades industriais, o Internet das cousas posúe grandes vantaxes como o aforro de tempo que supón ter os aparellos electrónicos conectados á rede e automatizar as súas funcións, ligado a isto está o aforro enerxético eficiente e un menor gasto dos recursos, tamén supón unha comunicación directa coa contorna que nos arrodea. Por último unha facilidade de acceso á información de todos os dispositivos conectados.

Inconvintes de Internet das cousas

A pesar de contar con grandes beneficios como os anteriormente mencionados, o Internet das cousas tamén ten inconvenientes que provocan un pouco de reticencia en canto á súa implantación nos fogares ou fábricas. O primeiro é que para implementar este tipo de tecnoloxía fai falta un gran investimento, xa sexa nun fogar ou nunha fábrica e o segundo é a xeración dunha brecha tecnolóxica entre os que poden optar a instalar este sistema e os que non teñen suficientes recursos como para facelo.

Seguímosnos?

Conclusiones

Que é o internet das cousas ou IoT? Todo o que debes saber