Que é o SEO? Importancia en deseño e desenvolvemento web

09/12/2020

¿Qué es el SEO? Desarrollo web

Aínda hoxe moitos clientes pregúntannos que é o SEO. Isto deunos pé para lanzar este artigo no que trataremos de explicar que hai detrás destas siglas, en que consiste e por que o sitio web dunha empresa ou organización pode necesitalo. Os nosos desenvolvementos web son unha ferramenta que serve á execución da estratexia do cliente. En moitos casos, o factor SEO é de vital importancia. 

Neste artigo veremos que é o SEO e algúns elementos clave para entender como afecta ao desenvolvemento web e cal é o seu papel nunha estratexia de márketing e comunicación.

Que é o SEO?

Detrás das siglas SEO está o concepto Search Engine Optimization. Traducido ao castelán: optimización para motores de procura. Google, Bing, Yahoo! e moitos outros son motores de procura ou buscadores, a principal fonte de acceso a información na internet. Cando un usuario quere saber cal é a capital dun país, saber que tendas de zapatos hai na súa cidade ou coñecer as características dun desenvolvemento web a medida, o primeiro punto de contacto adoita ser un buscador. En máis do 90% dos casos ese buscador é Google. 

Entendido isto, a seguinte pregunta é: como ordena Google os resultados que nos ofrece cando facemos unha procura? Entre moitos outros factores que explicaremos máis adiante en detalle, o buscador ten en conta a concordancia (responde a web á procura do usuario? e a autoridade (é unha web con reputación/prestixio/oficialidade para responder á procura?). A tarefa dun SEO consiste en facer que unha páxina web reúna todas as características que o buscador entende como necesarias e conseguir que saia o máis arriba posible nos resultados. 

Por que é importante aparecer nas primeiras posicións? Segundo unha información de Advance Web Clasificación, o primeiro resultado da procura leva máis dun terzo dos clics dos usuarios. Só os tres primeiros resultados acaparan máis da metade dos clics (cada páxina de Google mostra 10 resultados orgánicos, sen ter en conta publicidade, resultados enriquecidos, etc). Unha páxina que non se posiciona en primeira páxina de Google directamente non existe para os usuarios. Se a visibilidade ou modelo de negocio dunha empresa/marca/organización depende en gran medida da rede, é evidente que figurar nas posicións máis altas para procuras críticas é fundamental.

Factores SEO: tipos

Como xa vos contamos, Google analiza un sitio web tendo en conta diferentes factores. Os especialistas en SEO encárganse de que estes factores estean optimizados ao máximo. Os factores poden dividirse en dous grupos:

SEO on page

Entendemos como SEO on page todas aquelas accións que facemos para optimizar un sitio web: arquitectura web, xerarquización de contidos, velocidade de carga, adaptación a diferentes dispositivos, a indexabilidad…

Desenvolvemento e deseño web teñen gran responsabilidade neste tipo de SEO, xa que a maioría de elementos dependen do seu bo facer.

SEO off page

Referímonos aos factores externos que afectan o posicionamento como o feito de contar cunha rede de ligazóns relevantes e de calidade apuntando a un sitio web. Cada ligazón é entendido polos buscadores como unha recomendación, e se estas ligazóns veñen de webs con autoridade, o sitio web recibirá unha transferencia de autoridade, a cal lle servirá para mellorar o seu posicionamento.

SEO on page para o desenvolvemento web

Centrámonos agora no SEO on page, xa que é aquel onde o desenvolvemento web ten máis que achegar. O desenvolvemento e o deseño web teñen que servir para que o buscador entenda que a páxina web é a máis axeitada para responder as necesidades do usuario e a sitúe nas primeiras posicións dos seus resultados. 

Que elementos se deben de ter en conta en desenvolvemento web? Vexamos os máis importantes. 

Arquitectura web

É a estrutura do sitio web, as diferentes seccións que o compoñen e a importancia de cada un deles. A páxina principal, o blogue, a tenda, as categorías… todos estes elementos, ben ordenados e xerarquizados, axudan aos rastrexadores (crawlers) do buscador para entender cal é a temática da web e a xulgar a súa oportunidade para mostrala nunha procura determinada. 

Títulos e metas

Cada páxina dun sitio web debe contar cun título e unha descrición únicos. Son os dous elementos máis destacados que mostra un buscador no seu índice de resultados sobre unha web. O título ten que conter a palabra clave da procura para a que se quere posicionar a páxina. A descrición debe complementar o título e incentivar o clic por parte do usuario. Exemplo: 

Isto é un resultado de procura de Dimensiona

Mobile First

O teléfono móbil converteuse no principal dispositivo de navegación por Internet para a maioría de usuarios, cuestión que fai moi importante que o sitio web se desenvolva baixo os preceptos do Mobile First. É dicir, a formulación do desenvolvemento e do deseño deben ter en conta en primeira instancia o consumo desde un dispositivo móbil e desde aí adaptar a maiores resolucións de pantalla (tablet e dispositivos de escritorio). 

Deseño e desenvolvemento web deben poñer o foco na organización dos elementos, o tamaño de letra, a optimización das imaxes e vídeos, a non inclusión de calquera elemento non crítico para a resolución da necesidade do usuario… a velocidade de carga é primordial. A maioría de usuarios abandonan un sitio web se tarda máis de 3 segundos en cargarse.   

UX/ UI

Cando falamos de UX referímonos á experiencia de usuario. O deseño e desenvolvemento deben enfocarse á resolución da necesidade do usuario da maneira máis simple e rápida posible e ademais xerar no mesmo unha emoción positiva. A velocidade de carga inflúe na UX, unha boa arquitectura web inflúe de maneira definitiva na UX, o desenvolvemento dunha pasarela de pago cómoda, versátil e segura nun ecommerce favorece a UX.

Pola súa banda, a UI ou interface de usuario atende a todos os elementos visuais. A UI céntrase na funcionalidade dos diferentes elementos e como estes serven para satisfacer o propósito do usuario: as cores, a tipografía, a organización dos diferentes elementos, os textos…

Conclusións

Neste primeiro avance vimos a importancia do SEO. Deseño e desenvolvemento web deben ter en conta estes elementos para a construción de sitios web que se adecuen aos parámetros marcados polo buscadores pero sobre todo que satisfagan as necesidades dos usuarios e sirvan aos obxectivos de marca / organización.

¿Nos seguimos?  

Que é o SEO? Importancia en deseño e desenvolvemento web