Que son as células áxiles?

09/09/2021

Células ágiles

Co paso do tempo as metodoloxías de traballo das empresas evolucionaron cara ao traballo colaborativo, sendo o máis eficaz e o que mellor e máis resultados achega. Nas empresas tecnolóxicas as células áxiles evolucionaron o mundo do software, sendo unha das metodoloxías máis usadas. Traballar como células áxiles consiste en traballar colaborativamente, en equipo, obtendo o mellor resultado posible nun proxecto. Os equipos que aplican este tipo de metodoloxía de traballo son equipos altamente produtivos e especializados para o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas específicas.


Unha célula áxil baséase en como funcionan as células vivas. Cada célula é un organismo de por si cunha función específica que necesita das demais células para complementarse. Esta engrenaxe sería a base das células áxiles. É unha maneira de organizar equipos, en xeral grupos pequenos, de non máis de 10 persoas, onde cada un ten unha función determinada, que se complementa coas funcións dos demais. É de vital importancia a boa relación e comunicación entre os membros do equipo, a proactividad e a creatividade e, por suposto, unha boa comunicación co cliente.


Nunha célula áxil existen gran variedade de roles como os desarrolladores, o product owner e o scrum master. Durante o ciclo de traballo asígnanse diariamente tarefas e revísanse os avances e problemas que poidan aparecer. Ao finalizar débense reunir todas as partes involucradas para posteriormente mostrar ao cliente o estado do desenvolvemento e os resultados, sendo un proceso moi colaborativo e dinámico.

Como funcionan as nosas células áxiles de traballo?

A partir dunha toma de requirimentos inicial determínanse os perfís que conformarán a célula. Como mínimo, sempre haberá un Project Manager e un perfil especializado en desenvolvemento. Os integrantes da célula fórmanse e intégranse na estrutura e procesos da empresa cliente. A continuación púense todos os detalles a través de reunións periódicas: a célula necesita máis/menos persoas, hai que profundar na formación nalgunha tecnoloxía, adaptación a procesos de traballo, etc. En Dimensiona cremos que o contacto estreito co cliente a través do Project Manager serve para definir de maneira precisa o alcance do servizo, o que optimiza a xestión de custos. Por último entraría a fase de execución cunha bolsa de horas determinada, sempre suxeita a posibles modificacións en función das necesidades do cliente.

Cales son as vantaxes das nosas células áxiles de traballo?

 • Dispoñibilidade dun equipo especializado perfectamente integrado na organización.
 • Diversidade de perfís técnicos para adaptarse ás diferentes necesidades da empresa.
 • Control da escalabilidad de custos e recursos para o desenvolvemento e mantemento de solucións tecnolóxicas.
 • Capacitación exprés dos perfís da célula. Potenciamos a efectividade.
 • Revisión e comunicación constante a través da figura do Project Manager.

Que perfís profesionais forman as nosas células áxiles de traballo?

 • Project Manager. Enlace cliente provedor.
 • Líder Técnico/a. Coordinación de proxectos.
 • Desarrollador/a. Técnico/a especialista na creación de programas e sistemas.
 • Analista funcional. Análise dos requirimentos e funcionamento do sistema.
 • UX/UI. Deseño de solucións con enfoque no usuario.
 • Tester. Avaliación da calidade da solución/sistema.

En Dimensiona cremos que a comunicación efectiva, cooperación, flexibilidade e calidade son piares crave para o desenvolvemento efectivo dos proxectos, o cal caracteriza a cada un dos especialistas que integran as nosas células áxiles.

¿Nos seguimos?  

Que son as células áxiles?