Seguimento de incidencias nas cidades

07/10/2021

Gestión de incidencias

Na actualidade é cada vez máis frecuente que o ámbito público incorpore a tecnoloxía na súa rutina co obxectivo de mellorar a xestión das cidades. As “cidades intelixentes” (smart cities), como se adoita chamar a aquelas cidades que logran a transformación dixital, non só usan a tecnoloxía para dar a coñecer as súas actividades ou departamentos, senón que tamén a utilizan para conectar a cidadáns e empresas coa cidade e entre si, eliminando baleiros de información e reducindo impactos negativos mediante a distribución intelixente dos recursos.

Neste sentido, as cidades enfrontan a diario unha serie de incidencias, é dicir, problemas que necesitan dunha solución, e que habitualmente se require destinar unha gran cantidade de tempo para resolvelas, perdendo ademais diñeiro neste proceso e desviando os recursos daquelas actividades que son realmente claves.

Un dos aspectos importantes das cidades intelixentes consiste en habilitar plataformas que faciliten a comunicación cos veciños, tanto para que reporten incidentes menores como para notificar situacións de emerxencia, como un accidente de tráfico, incendio, etc.

Que solución achega Dimensiona para o seguimento de incidencias en cidades e/ou organizacións?

En Dimensiona creamos unha solución específica que permite facilitar o rexistro de incidencias e manter unha comunicación activa co cidadán, o que poderá ter acceso directo ao Concello e os seus xestores. Esta aplicación de rexistro de incidencias permite xestionar de maneira fácil e áxil calquera tipo de incidencia (reclamacións, queixas, problemas ou suxestións), de maneira integrada nunha única aplicación. A mesma, permite converter os problemas en oportunidades de mellora, aforrando tempo e diñeiro, e achegando datos estatísticos útiles para a acción e prevención. Desta maneira, ao cidadán permíteselle rexistrar unha foto ao instante, identificando a incidencia e alertando ao especialista do grao de severidade correspondente. A cidadanía ao detectar un problema na súa cidade (por exemplo, unha beirarrúa en mal estado) rexistrarao na aplicación, que a través dun sistema de geolocalización e por medio dunha notificación informará a área responsable do Concello. A partir dese momento, xestiónase a solución internamente e unha vez que estea finalizada notifícase na aplicación.

Dita aplicación reduce os tempos considerablemente, facilita a comunicación, a cal flúe de maneira instantánea entre os distintos actores durante as 24 horas do día, e permite á súa vez un fácil seguimento. Así mesmo, a aplicación permite xerar estatísticas sobre as incidencias reportadas que contribúen a mellorar a xestión das cidades.

A tecnoloxía converteuse nunha das necesidades para as cidades e en Dimensiona podemos contribuír a lograr a súa transformación dixital a través da nosa aplicación e do asesoramento dos nosos profesionais.

¿Nos seguimos?  

Seguimento de incidencias nas cidades