/ CÉLULAS ÁXILES

Poñemos á túa disposición equipos multidisciplinares para o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas

Células ágiles
Células ágiles

/ CÉLULAS ÁGILES

As células áxiles son unha solución empresarial na que un equipo especializado, multidisciplinar e modulable (célula) intégrase na estrutura dunha empresa/organización -tecnolóxica ou non- para o desenvolvemento de solucións tecnolóxicas específicas.

Cómo funcionan as nosas células áxiles de traballo

 

Vexamos como funciona cun breve caso de estudo

Célula ágil software
 • Unha empresa especializada no sector tecnolóxico necesita desenvolver unha funcionalidade específica e non conta co equipo humano suficiente. Neste punto entra a Software Factory.
 • A partir dunha toma de requirimentos inicial determínanse os perfís que conformarán a célula. Como mínimo, sempre haberá un Project Manager e un perfil especializado en desenvolvemento.
 • As persoas da célula fórmanse e intégranse na estrutura e procesos da empresa cliente.
 • Perfílanse todos os detalles a través de reunións periódicas: a célula necesita máis/menos persoas, hai que profundar na formación nalgunha tecnoloxía, adaptación a procesos de traballo, etc.
 • O contacto estreito co cliente a través do Project Manager serve para definir de maneira precisa o alcance do servizo, o que optimiza a xestión de custos.
 • A fase de execución cunha bolsa de horas determinada, sempre suxeita a posibles modificacións en función das necesidades do cliente.
Célula Ágil 2

Vantaxes das células áxiles de traballo

Dispoñibilidade dun equipo especializado perfectamente integrado na organización.

Diversidade de perfís técnicos para adaptarse ás diferentes necesidades da empresa.

Control da escalabilidade de custos e recursos para o desenvolvemento e mantemento de solucións tecnolóxicas.

Capacitación exprés dos perfís da célula. Potenciamos a efectividade.

Revisión e comunicación constante a través da figura do Project Manager.

¿Qué perfís profesionais poden formar a Célula Áxil de traballo?

Os equipos son multidisciplinares e modulables en función das necesidades do cliente. 

Células ágiles 3
 • Project Manager. Enlace cliente provedor.
 • Líder Técnico. Coordinación de proxectos.
 • Desenvolvemento. Técnico especialista na creación de programas e sistemas.
 • Analista funcional. Análise dos requerimentos e funcionamiento do sistema.
 • UX/UI. Deseño de solucións con enfoque no usuario.
 • Testeo. Avaliación da calidade da solución/sistema.