/ PROGRAMA KIT DIXITAL

Todo o que necesitas para dixitalizar a túa empresa

Kit digital

/ programa kit dixital

En Dimensiona xa iniciamos o proceso para ser Axentes Dixitalizadores

O Kit Dixital é unha iniciativa do Goberno de España, que ten como obxectivo subvencionar a implantación de solucións dixitais dispoñibles no mercado para conseguir un avance significativo no nivel de madurez dixital.
Co Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia propuxéronse programas de subvencións que permitirán a adquisición e implantación masiva de solucións de dixitalización. Desde a Unión Europea destinaranse máis de 3.000 millóns de euros en subvencións para España procedentes dos fondos europeos “Next Generation EU” xestionados a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Kit digital cofinanciado

Cales son os requisitos para solicitar o bono Kit Dixital?

Se cumpres as seguintes condicións, o programa Kit Dixital está feito para ti!

1. Ser unha pequena empresa, microempresa ou autónomo (entre 1 e 49 traballadores).

2. Cumprir os límites financeiros e efectivos establecidos na categoría da túa empresa.

3. Estar dado de alta e cumprir coa obrigatoriedade mínima establecida na convocatoria.

4. Non se considera unha empresa en crise.

5. Estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

6. Non estar suxeito a unha orde de recuperación pendente da Comisión Europea, por axudas ilegais ou incompatibles.

7. Non incorrer en ningunha prohibición do artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

Quen pode solicitar a subvención?

As solucións dixitais que se inclúen no Kit Dixital están orientadas tanto a pequenas como medianas empresas, independentemente do seu sector ou tipoloxía. Polo que calquera PEME poderá solicitar a subvención cumprindo cos requisitos esixidos.

Como solicitar o bono Kit Dixital?

1. Accede ao sitio web de Acelera pyme e accede á súa área privada para rexistrarche.

2. Realiza a proba de diagnóstico dixital para coñecer o grao de dixitalización da túa peme.

3. Elixe as solucións de dixitalización que se incluirán no programa de subvencións e o Axente de Dixitalización que o implantará.

4. Moi pronto poderás acceder aos trámites para solicitar o bono do Kit Dixital.

Cal é o importe do bono do Kit Dixital?

Segmento 1

Pequenas empresas de entre 10 e menos de 50 empregados.

Importe máximo do bono dixital: 12.000 €

Segmento 2

Microempresas de entre 3 e menos de 10 empregados.

Importe máximo do bono dixital: 6.000 €

Segmento 3

Pequenas empresas de entre 0 e menos de 3 empregados.

Importe máximo do bono dixital: 2.000 €

O noso menú #DigitalKit

CATEGORÍAS DE SOLUCIÓNS DE DIXITALIZACIÓN:
Sitio web e Presencia en Internet, Comercio Electrónico, Business Intelligence e Analítica

Paquete dixital - Sitio web corporativo

/ CATEGORÍA 1: páxina web e presenza en internet

Axudámosche a crear un sitio web capaz de estar ao día das grandes empresas.

 • Xestión personalizada de proxectos.
 • Dominio propio con rexistro durante un ano..
 • Aloxamento web durante un ano.
 • Deseño da páxina web (mínimo 3 páxinas ou seccións).
 • Deseño responsivo.
 • Accesibilidade AA.
 • Autoxestionable: plataforma de xestión de contidos para modificar o contido das túas páxinas web.
 • Posicionamento básico en internet.
 • SEO básico: análise de palabras clave, SEO On-Page (2 seccións), indexación e ranking de contidos.
Produto dispoñible para o segmento 1.
Prezo: 1.595 € – 2.595 €

/ KIT DIXITAL - COMERCIO ELECTRÓNICO BÁSICO

/ CATEGORÍA 2: COMERCIO ELECTRÓNICO

Vende os teus produtos ou ofrece os teus servizos a través da túa páxina web ou redes sociais.

 • Xestión personalizada de proxectos.
 • Deseño de comercio electrónico autoxestionado en easycommerce®, con importación de ata 100 referencias.
 • Configuración de métodos de pago e loxística de envío.
 • Deseño responsivo.
 • Accesibilidade AA.
 • Posicionamento básico en internet.
 • SEO básico: análise de palabras clave, análise da competencia, SEO on-page (2 seccións) e indexación.
 • Autoxestionable: plataforma de xestión de contidos para modificar o contido das túas páxinas web.
Produto dispoñible para todos os segmentos de soporte.
Prezo: 3.517 € – 5.250 €

/ ANALÍTICA KIT DIXITAL - RULA

/ CATEGORÍA 5: BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS

Explotación dos datos da empresa para mellorar o proceso de toma de decisións.

 • Integración de datos con outras bases de datos: a solución permitirá acceder a outras bases de datos e realizar comparacións cos datos expostos.
 • Almacenamento de datos: a solución debe proporcionar unha capacidade de almacenamento de polo menos 1 GB por usuario.
 • Creación de paneis de datos estruturados e visuais: a solución permitirá a creación de paneis de datos personalizados con datos relevantes e diferentes formas de visualización.
 • Exportación de datos: a solución permitirá exportar datos a imaxes ou documentos Excel, creando sinerxías e compatibilidades con diferentes programas de uso común para os usuarios.
Produto dispoñible para todos os segmentos de soporte.
Prezo dende: 2.000 € 

Xestión de procesos

/ CATEGORÍA 6: XESTIÓN DE PROCESOS

Produto dispoñible para todos os segmentos da axuda.

Segmento 1
Prezo da solución de 6.195 € a 8.000 €
(Max.60 horas de parametrización e 15 usuarios)

Segmentos 2 e 3
Prezo da solución de 2.495 € a 3.000 €
(Max.45 horas de parametrización e 5 usuarios)

Segmentos 2 e 3
Prezo da solución de 695 € a 2.000 €
(Max.45 horas de parametrización e 2 usuarios)

Dixitalización e optimización de procesos e fluxos de traballo: a solución facilitará a xestión de procesos tales como:

 • Contabilidade e Finanzas: Manexo de contas por cobrar e por pagar, administración de activos, e elaboración de informes financeiros e balances.
 • Facturación: Simplificación da facturación mediante a creación automática de orzamentos, albarás e facturas.
 • Xestión de Proxectos: Supervisión de orzamentos, custos, proxeccións e maximización do uso de recursos.
 • Inventario: Administración de previsións, niveis de stock, envíos, distribucións, devolucións e anulacións.
 • Compras e Pagos: Organización de pedidos de compra e relación con provedores.
 • Recursos Humanos: Administración de persoal, incluíndo nóminas e outros aspectos relacionados.
 • Loxística: Control de frotas e planificación de roteiros.
 • Integración con Outras Plataformas: Conexión mediante APIs ou servizos web para integrarse con outros sistemas.

A solución é actualizable a novas versións e é escalable para adaptarse a crecementos ou modificacións na estrutura da empresa.

Cumprimento Normativo: Garante o cumprimento da normativa vixente, especialmente no referente a facturación e contabilidade segundo o Real Decreto 1619/2012, asegurando a integridade, conservación, accesibilidade, lexibilidade, rastrexabilidade e inalterabilidade dos rexistros.

Inclúe unha garantía de 2 anos.