/ Outsourcing tecnolóXico

Aportar valor mediante a implementación de solucións tecnolóxicas

outsourcing
Outsourcing tecnológico

/ Outsourcing tecnolóxico

Dimensiona exerce como consultor TIC e partner estratéxico. Contamos cun equipo multidisciplinar e con ampla experiencia en servizos de outsourcing tecnolóxico.

Consultoría TIC

O principal obxectivo é achegar valor mediante a implementación de solucións tecnolóxicas que permitan ás empresas centrarse nos seus procesos críticos.

Outsourcing

Que é o outsourcing tecnolóxico?

O outsourcing tecnolóxico é a externalización dos servizos relacionados coa tecnoloxía por parte dunha empresa a un provedor especializado. O obxectivo é optimizar custos nos procesos produtivos, xerar innovación, centrar os recursos da empresa nos procesos críticos da mesma e, en definitiva, ser máis competitivos nun contexto cada vez máis complexo.

Dende a nosa experiencia como consultores TIC explicámosche as vantaxes do outsourcing tecnolóxico:

Por que a miña empresa necesita outsourcing de tecnoloxía?

1. Flexibilidade

O outsourcing ofrece a capacidade de adaptarse a novos escenarios nun ecosistema empresarial cambiante ao solucionar necesidades con optimización de gasto, tempos e procesos.

2. Eficiencia e calidade dos procesos

O desenvolvemento dos procesos produtivos da empresa son máis óptimos e áxiles ao centrarse nas súas tarefas críticas deixando os esforzos en TIC sobre o provedor.

3. Maior produtividade

O outsourcing permite a optimización do gasto xa que o investimento realízase en base aos requisitos do proxecto e non é necesario contar cun equipo interno a tempo completo.

4. Calidade

Cada recurso humano e material da empresa destínase á súa función principal.

5. Competitividade

O talento e os recursos oriéntanse ao negocio ao contar con solucións tecnolóxicas que resolven tarefas non críticas. Esta achega de valor redunda na capacidade competitiva e o aumento de vendas.