Software Factory: transformando empresas con innovación tecnolóxica

09/11/2023

Software Factory: transformando empresas con innovación tecnológica

Aínda que se escoita moi habitualmente o termo “software factory”, quizá non teñamos claro que é o que fai e que pode achegar á túa empresa, sexa cal for o teu tipo de actividade. Por iso, na nota blog de hoxe queremos sintetizar que se entende por software factory e os beneficios que pode achegar.

Unha software factory, en palabras simples, é como unha liña de montaxe de ideas e tecnoloxía, deseñada para crear programas e aplicacións que axudan ao funcionamento dunha compañía. Sería como unha fábrica onde en lugar de elaborar produtos físicos, créanse programas informáticos. Para iso, un equipo de expertos en programación traballa en equipo, tomando as ideas e necesidades do cliente e transformándoas nun software funcional.

En definitiva, trátase dunha empresa especializada no desenvolvemento de software personalizado para outras empresas, ofrecendo unha ampla variedade de servizos. Entón, que é o que fai? Algúns exemplos son os seguintes: desenvolvemento de aplicacións móbiles e web, sitios de ecommerce, desenvolvemento de software empresarial, complementos a medida de sistemas como ERP ou CRM, integración de sistemas e tecnoloxías, desenvolvemento de software para Internet das cousas e de Intelixencia Artificial, probas de software e control de calidade, mantemento e soporte.

Agora ben, podes estar a che preguntar… como pode unha software factory beneficiar a unha empresa? Aquí contámosvos algúns dos beneficios que pode achegar:

Eficiencia en desenvolvemento

Unha software factory permite crear aplicacións de alta calidade máis rápido e a un menor custo. Isto implica que as empresas clientes poden adaptarse máis rapidamente ás cambiantes demandas do mercado.

Innovación continua

Estas fábricas están en constante evolución, manténdose ao día coas últimas tendencias tecnolóxicas, o cal se traduce na capacidade de ofrecer solucións innovadoras e competitivas.

Redución de erros

Con procesos de desenvolvemento estandarizados e profesionais altamente capacitados, redúcense os erros e os problemas técnicos, aforrando tempo e en consecuencia tamén diñeiro.

Escalabilidade

As software factories poden escalar facilmente para manexar proxectos tanto pequenos como grandes, o que outorga flexibilidade ás empresas en crecemento. Unha software factory é capaz de desenvolver solucións escalables que acompañan ao crecemento de cada empresa cliente, permitindo a adaptación do software ás necesidades do negocio conforme vai evolucionando.

Maior produtividade

Cando se delega o desenvolvemento de software a expertos, as empresas poden manterse centradas nas súas operacións principais e aumentar a súa produtividade. A experiencia e a alta capacidade dos desenvolvementos das software factories fan que sexa moito máis competitivo dirixirse a elas que contratar un equipo interno ou pouco especializado.

Alta calidade do produto final

Naturalmente, poder realizar este tipo de desenvolvemento require dun equipo de profesionais capaces de comprender os procesos da empresa cliente, unha sólida infraestrutura, o coñecemento adecuado acerca de distintas metodoloxías de desenvolvemento áxil, e coñecementos técnicos actualizados. As software factories caracterízanse xustamente por dispoñer dun equipo de profesionais altamente capacitados e experimentados no desenvolvemento de software, garantindo que o produto final entregado á empresa cliente é de alta calidade.

Mantemento e soporte técnico

Cando o desenvolvemento faio unha software factory, o mantemento e soporte pódese desenvolver desde o interior da mesma software factory de forma moi eficiente e áxil.


En síntese, Dimensiona como software factory, é un equipo de expertos/as tecnolóxicos que pode transformar as ideas dunha empresa nunha realidade dixital, con capacidade para ofrecer solucións de alta calidade, eficiencia e escalabilidade. Se a túa empresa aínda non explorou esta opción, podería ser o momento de consideralo!

En Dimensiona estamos para asesorarche e axudarche.

Contáctanos!

¿Nos seguimos?  

Software Factory: transformando empresas con innovación tecnolóxica