Cales son as tendencias do sector de desenvolvemento web e móbil?

09/12/2020

tendencias-sector-desarrollo-web-movil

Moitas empresas e organizacións pregúntanse que poden facer nas súas páxinas web para conseguir diferenciarse da competencia, xerar o interese dos usuarios e mesmo aumentar a captación de clientes.

Apostar pola innovación no desenvolvemento e deseño das páxinas web é unha das mellores formas de conseguir estes obxectivos. Neste artigo trataremos as principais tendencias do sector do desenvolvemento web e móbil, así como a forma na que estas axudan ás empresas a modernizarse e a achegar beneficios aos seus negocios.

Por que é tan importante seguir as tendencias de desenvolvemento web e móbil?

Estar ao tanto das novidades e tendencias do desenvolvemento web e móbil é fundamental para poder ofrecer aos usuarios unha experiencia cada vez máis adaptada ás súas necesidades, nunha contorna atractiva, acorde coas tendencias do sector.

Realizar este traballo permite transmitir unha imaxe e experiencia profesional, ademais de posicionar ás empresas na mente do consumidor como referentes, facilitando a captación de novos clientes nesta contorna.

A continuación, presentamos as principais tendencias de fronte ao 2021.

VUI – Voice User Interfaces

O uso dos asistentes de voz a través de  smartphones ou altofalantes intelixentes é unha tendencia que veu para quedar. Segundo Interactiva Digital “Máis do 50 % das consultas móbiles en todo o mundo serán procuras por voz” e espérase que esta cifra siga aumentando nos próximos anos.

O exceso de estímulos visuais aos que nos vemos sometidos constantemente na nosa rutina diaria e a necesidade de realizar procesos cada vez máis rápido favoreceron o éxito desta tecnoloxía.

É por isto polo que moitas empresas empezaron a desenvolver Interfaces de control por voz ou  VUI (Voice  User Interfaces) para mellorar e facilitar a experiencia dos usuarios dentro dunha aplicación ou sitio web. Algunhas das principais tarefas son:

  • Busca de produtos
  • Completar formularios
  • Realizar pagos
  • Comunicarse por chats
  • Responder preguntas chave

Ter en conta os beneficios e posibilidades que ofrece o desenvolvemento deste tipo de interfaces para as empresas é algo fundamental xa que segundo Comscore, compañía de investigación de márketing en liña, de aquí a 3 anos as mensaxes e as procuras por voz representarán o 50% do total.

Deseño sinxelo, visual

Esta tendencia vén condicionada, en parte, polos hábitos que comentamos anteriormente. A xente busca obter información ou realizar os seus procesos de compra no menor tempo posible, por tanto, canto máis se facilite a realización dos obxectivos dos usuarios nunha web máis satisfeitos estarán e será máis probable convertelos en clientes ou clientes potenciais. Por tanto, é importante o desenvolvemento de estruturas web sinxelas, centradas no usuario, nas que a información que se mostra trata de ser o máis clara, accesible e relevante posible.

Doutra banda, non hai que subestimar a importancia da aparencia dun sitio web, xa que é un reflexo das marcas ou institucións, un escaparate ao mundo dos produtos ou servizos que nelas se realizan. Neste aspecto, cobran especial relevancia o uso de imaxes e vídeos, dous formatos dinámicos e moi visuais que conseguen captar a atención con maior facilidade.

A importancia do deseño UX e UI

Desde hai uns anos os conceptos UX e UI cobraron cada vez máis importancia no sector do desenvolvemento de sitios web e aplicacións móbiles.

O termo UX ou  user  experience fai referencia ao deseño da experiencia que o usuario terá no noso sitio web. Trátase de traballar nas sensacións e no recordo de marca que se xerarán na mente do usuario ao interactuar nun sitio web, para que a experiencia sexa o máis satisfactoria posible.

Doutra banda, o termo UI ou user interface, fai referencia ao deseño e a estética da contorna de interacción, é dicir, a parte visible da páxina web. No deseño UI préstase especial atención á arquitectura da información, os elementos visuais e a interacción que se producen entre eles e o usuario.

É importante traballar nestas dúas vertentes para maximizar as conversións e resultados dos nosos proxectos web. Ademais, as tendencias do sector indícannos dous conceptos moi importantes a ter en conta en cada unha delas.

UX integral

Segundo o World  Advertising  Research  Center (WARC), espérase que preto do 73% do tráfico web da internet proveña de smartphones para 2025. Moitas compañías son conscientes diso e expoñen versións para móbil da súa páxina web, webs  responsive ou mesmo aplicacións que vaian un paso máis aló na interacción do usuario coa empresa.

Con todo, moitas veces non se presta atención aos detalles de usabilidade e experiencia do usuario a través dos distintos dispositivos. O deseño nos dispositivos móbiles debe ter máis en conta cuestiones como a lonxitude dos textos, menús fixos ou de hamburguesa, pero tamén á visibilidade das chamadas á acción, e sobre todo a implementación de elementos que se adapten ao comportamento dos usuarios na contorna móbil.

UI baseada no storytelling

O deseño da interface baséase nunha arquitectura web, que distribúe os contidos da páxina. Con todo, son moitas as empresas e organizacións que empezan a expor esta estrutura en base a un relato que permita vender mellor a marca, maximizar as conversións ou estruturar do mellor modo posible a información que se desexan transmitir.

Un bo deseño de interface de usuario debe basearse na formulación dun storytelling que vaia guiando o usuario, conecte coas súas necesidades e emocións e se implemente como unha ferramenta de márketing na construción de páxinas web.

En conclusión, trátase de conectar o deseño UX e UI para poder transmitir e trasladar eficientemente a mensaxe da compañía ao usuario.

Velocidade e rendemento

No 2021, optimizar o rendemento e a velocidade dos sitios web ao máximo vai seguir sendo unha das prioridades no desenvolvemento de sitios web e móbil.

Agora máis que nunca, os usuarios da internet reclaman contido visual, non só imaxes, tamén vídeos de procesos e produtos que lles axuden a tomar decisións de compra ou de contratación de servizos. Ademais, os algoritmos de Google premian ás páxinas web máis rápidas ofrecendo os seus contidos en postos máis altos dentro da clasificación de procura de Google.

Para poder conseguir uns tempos de carga adecuados e un bo rendemento web, é necesario contar con profesionais que optimicen todos os procesos que ocorren desde que o usuario accede ao sitio web e se carga o código, ata que abandonan a páxina.

Infinite Scrolling

O Infinite Scrolling ou Scrolling Infinito é unha técnica, moi utilizada en redes sociais, na que se vai cargando novo contido a medida que o usuario se despraza cara abaixo nunha páxina web ou App.

Esta forma de presentar o contido funciona moi ben en webs con contido visual e tendas en liña, ofrecéndollo de forma dinámica e constante, ata que os usuarios atopan algo que realmente chame a súa atención e sobre o que queira saber máis.

Con todo, este tipo de técnica pode presentar problemas se non está ben optimizada e estruturada, xa que os usuarios poden abandonar a páxina se os tempos de carga non son os adecuados, e se non se inclúe un menú fixo, na parte superior da pantalla, que sirva como guía da estrutura do sitio web.

Intelixencia artificial para a personalización

Cada vez máis empresas utilizan os últimos avances en intelixencia artificial para ofrecer a mellor experiencia aos seus usuarios, conseguir aumentar as vendas dos seus produtos ou automatizar procesos de atención ao cliente.

A intelixencia artificial permítenos que estes procesos sexan o máis personalizados posible e é que en función do comportamento dos usuarios nun sitio web, os seus gustos, respostas, ou historial de compra poderanse realizar mellores recomendacións de produtos, artigos de blog, comunicación mediante chatbots, procura intelixente, e probadores virtuais entre moitas outras

Conclusións

É moi importante que as empresas e organizacións teñan en conta as tendencias do sector do desenvolvemento web e móbil para ser máis competitivos no mercado en liña, diferenciarse da competencia e captar novos clientes.

Así, faise prioritario coñecer cales son as solucións máis adaptadas ao teu negocio, presentar unha imaxe coidada e profesional e mellorará a experiencia de navegación web dos usuarios.

Animámoste a que consultes nosas últimas entradas de blog para manterte informado das novidades e tendencias no deseño e desenvolvemento web, así como a consultar os nosos servizos e solucións tecnolóxicas completamente adaptados ás túas necesidades.

¿Nos seguimos?  

Cales son as tendencias do sector de desenvolvemento web e móbil?